Πηλός + Άμμος + Άχυρο = Σπίτι (οίκο – μαθηματικά)


Η συλλογικότητα σαλίγκαρος την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα θα συμμετέχει στο σεμινάριο cob του Mark Krawczyk στην Λευκάδα….

δηλώστε συμμετοχή εδώ: mark@sgnb.com
για περισσότερες πληροφορίες:

www.keylinevermont.comKeyline Vermont

www.rivenwoodcrafts.comRivenWoodCrafts
www.ecosystems-design.comEcoSystems Design Inc.
www.sgnb.comSeven Generations Natural Builders
http://burlingtonpermaculture.googlepages.com/Burlington Permaculture Group
This entry was posted in εργαστήρι στη λευκάδα, εργαστηρια. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *