Φωτογραφίες απο την κατασκευή του φούρνου στον αγρό

This entry was posted in διάφορα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *